We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

JSX bemutatása

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Vizsgáljuk meg a következő változó deklarálást:

const element = <h1>Helló, világ!</h1>;

Ez a furcsa szintaxis se nem szöveg se nem HTML.

JSX-nek hívják, ami egy szintaxis kiterjesztés a JavaScript nyelvhez. Ajánlani tudjuk a React-el való használatát a felhasználói felület kinézetének leírásához. A JSX egy sablonnyelvre emlékeztethet, de a JavaScript teljes erejével bír.

A JSX React “elemeket” állít elő. A DOM-ba való renderelésüket a következő szekcióban fogjuk megvizsgálni. Lent megtalálod a JSX alapjait, amelyek az elinduláshoz szükségesek.

Miért a JSX?

A React azt az elvet vallja, hogy a megjelenítési logika eleve összekapcsolódik a többi felhasználói felületi logikával: az események kezelésével, állapotok időbeni változásával, és hogy az adat hogyan van előkészítve annak megjelenítéséhez.

Ahelyett, hogy a technológiákat mesterségesen elválasztaná azzal, hogy a jelölést és a logikát külön fájlokba helyezi, a React szempontok szerint szeparál lazán összekapcsolt „komponenseknek” nevezett egységekkel, amelyek mindkettőt tartalmazzák. Vissza fogunk térni a komponensekhez egy későbbi szekcióban, ha még nem vagy otthon a jelölés JS-ben való használatával, ez a beszélgetés meggyőzhet téged.

A React nem követeli meg a JSX használatát, de a legtöbb ember hasznosnak találja mint vizuális segédeszköz ha felhasználói felülettel dolgozik JavaScript kódban. Ezenkívül azt is lehetővé teszi, hogy a React hasznosabb hiba- és figyelmeztető üzeneteket jelenítsen meg.

Ezeket tisztázva, kezdjünk is bele!

Beágyazott kifejezések JSX-ben

A következő példában egy name változót deklarálunk, majd a JSX-ben használjuk úgy, hogy kapcsos zárójelbe tesszük:

const name = 'Josh Perez';const element = <h1>Helló, {name}</h1>;

A JSX-be bármilyen érvényes JavaScript kifejezést beilleszthetsz kapcsos zárójelek közé. Például a 2 + 2, user.firstName, vagy a formatName(user) mind érvényes JavaScript kifejezések.

Az alábbi példában a formatName(user) JavaScript függvény meghívásának eredményét ágyazzuk be a <h1> elembe.

function formatName(user) {
 return user.firstName + ' ' + user.lastName;
}

const user = {
 firstName: 'Harper',
 lastName: 'Perez'
};

const element = (
 <h1>
  Helló, {formatName(user)}! </h1>
);

Try it on CodePen

A JSX-et több sorra bontottuk az olvashatóság érdekében. Bár ez nem kötelező, de ha így csinálod akkor azt javasoljuk, hogy tedd zárójelek közé, hogy elkerüld az automatikus pontosvessző beillesztésének buktatóit.

A JSX egy kifejezés is

A fordítás után a JSX kifejezések normál JavaScript hívásokká válnak, és JavaScript objektumokra értékelődnek ki.

Ez azt jelenti, hogy a JSX-et használhatod if utasításokban és for ciklusokban, hozzárendelheted változókhoz, és paraméterként vagy visszatérési értékként is használhatod egy függvény esetében:

function getGreeting(user) {
 if (user) {
  return <h1>Helló, {formatName(user)}!</h1>; }
 return <h1>Helló, idegen.</h1>;}

Attribútumok meghatározása a JSX segítségével

Idézőjelek segítségével megadhatsz karakterláncokat attribútumként:

const element = <a href="https://www.reactjs.org"> link </a>;

Kapcsos zárójelekkel beágyazhatsz JavaScript kifejezést egy attribútumba:

const element = <img src={user.avatarUrl}></img>;

Ne használj idézőjeleket kapcsos zárójelek körül, mikor JavaScript kifejezést ágyazol be egy attribútumba. Használhatsz idézőjeleket (karakterláncokhoz) vagy kapcsos zárójelet (kifejezésekhez), de mindkettőt egy attribútumon belül ne.

Figyelem:

Mivel a JSX közelebb áll a JavaScripthez, mint a HTML-hez, a REACT DOM a camelCase elnevezési stílust használja a HTML attribútumnevek helyett.

Például a class JSX-ben className-re változik, a tabindex-et pedig tabIndex-ként tudjuk használni.

Gyermekek megadása JSX-ben

Ha egy címke üres, akkor azonnal lezárhatod egy /> (önlezáró) taggel, mint ahogy XML-ben is:

const element = <img src={user.avatarUrl} />;

A JSX-címkék gyermekeket is tartalmazhatnak:

const element = (
 <div>
  <h1>Helló!</h1>
  <h2>Jó itt látni.</h2>
 </div>
);

A JSX megakadályozza az injekciós támadásokat

A felhasználói bevitel beágyazása a JSX-be biztonságos:

const title = response.potentiallyMaliciousInput;
// Ez biztonságos:
const element = <h1>{title}</h1>;

Alapértelmezés szerint a React DOM szanitálja az összes JSX-be beágyazott értéket, mielőtt azokat megjelenítené. Így biztosítja azt, hogy soha nem tudsz bármi olyat injektálni, amit kifejezetten nem a te alkalmazásodban írtak. Minden átalakul karakterlánccá, mielőtt megjelenítésre kerül. Ez segít megelőzni az XSS (cross-site-scripting) típusú támadásokat.

A JSX objektumokat reprezentál

A Babel a JSX-et React.createElement() hívásokra fordítja le.

Ez a két példa megegyezik:

const element = (
 <h1 className="greeting">
  Helló, világ!
 </h1>
);
const element = React.createElement(
 'h1',
 {className: 'greeting'},
 'Helló, világ!'
);

A React.createElement() végrehajt pár ellenőrzést a hibamentes kód megírásának érdekében, de alapvetően ehhez hasonló objektumokat hoz létre:

// Megjegyzés: ez a szerkezet egyszerűsített
const element = {
 type: 'h1',
 props: {
  className: 'greeting',
  children: 'Helló, világ!'
 }
};

Ezeket az objektumokat “React elemeknek” nevezzük. Gondolhatunk rájuk úgy, mint annak a leírása amit a képernyőn látni szeretnénk. A React olvassa ezeket az objektumokat és arra használja, hogy a DOM-ot felépítse és naprakészen tartsa.

A következő szekcióban megvizsgáljuk a React elemek DOM-ba való renderelését.

Tipp:

Javasoljuk, hogy általad használt kódszerkesztőben használd a “Babel” nyelvdefiníciót, így az ES6 és JSX kódrészek is helyesen lesznek kiemelve.

Hasznos volt ez az oldal?Az oldal szerkesztése