We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Tesztelői segédeszközök

Importálás

import ReactTestUtils from 'react-dom/test-utils'; // ES6
var ReactTestUtils = require('react-dom/test-utils'); // ES5 npm-mel

Áttekintés

A ReactTestUtils egyszerűvé teszi a React komponensek tesztelését az általad választott tesztelői keretrendszerben. A Facebooknál a Jest-et használjuk a fájdalommentes JavaScript tesztelés érdekében. A Jest weboldalán lévő React Tutorial segítségével megtanulhatod, hogy kezdhetsz neki a tesztelésnek.

Megjegyzés:

Mi a React Testing Library használatát ajánljuk, ami úgy lett tervezve, hogy olyan komponenstesztek írására bátorítson, amik a végfelhasználó cselekedeit tükrözik.

React 16, vagy korábbi verziók teszteléséhez az Enzyme könyvtár segít a React Komponensek kimentéhez állításokat írni, valamit azokat manupulálni, vagy bejárni.

Referencia

act()

Egy komponens állításokhoz való felkészítéshez vedd körül az azt renderelő és frissítéseket végrehajtó kódot egy act() hívással. Ez közelebb viszi a tesztek futtatását ahhoz, ahogyan a React működik a böngészőben.

Megjegyzés

Ha a react-test-renderer-t használod, az is szolgáltat egy act exportot, ami hasonlóan működik.

Például, mondjuk hogy van ez a Counter komponensünk:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: 0};
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }
 componentDidMount() {
  document.title = `${this.state.count} alkalommal kattintottál`;
 }
 componentDidUpdate() {
  document.title = `${this.state.count} alkalommal kattintottál`;
 }
 handleClick() {
  this.setState(state => ({
   count: state.count + 1,
  }));
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <p>{this.state.count} alkalommal kattintottál</p>
    <button onClick={this.handleClick}>
     Kattints rám
    </button>
   </div>
  );
 }
}

Ezt így tudjuk tesztelni:

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { act } from 'react-dom/test-utils';import Counter from './Counter';

let container;

beforeEach(() => {
 container = document.createElement('div');
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 document.body.removeChild(container);
 container = null;
});

it('tud egy számlálót renderelni, és frissíteni', () => {
 // Teszteld az első renderelést és a componentDidMount-ot
 act(() => {  ReactDOM.createRoot(container).render(<Counter />); }); const button = container.querySelector('button');
 const label = container.querySelector('p');
 expect(label.textContent).toBe('0 alkalommal kattintottál');
 expect(document.title).toBe('0 alkalommal kattintottál');

 // Teszteld a második renderelést, és a componentDidUpdate-t
 act(() => {  button.dispatchEvent(new MouseEvent('click', {bubbles: true})); }); expect(label.textContent).toBe('1 alkalommal kattintottál');
 expect(document.title).toBe('1 alkalommal kattintottál');
});
 • Ne feledd, hogy DOM események kiküldése csak akkor működik, ha a DOM konténer hozzá lett adva a document-hez. A sablonkód minimalizálásához használj egy könyvtárat, mint a React Testing Library.
 • A receptek dokumentum több részletet tartalmaz az act() működéséről példákkal, és annak használatáról.

mockComponent()

mockComponent(
 componentClass,
 [mockTagName]
)

Adj át egy leutánzott (mocked) komponensmodult ennek a metódusnak, hogy azt kiterjeszd hasznos metódusokkal, amik lehetővé teszik ezt úgy használni, mint egy ál-React komponenst. Szokásos renderelés helyett a komponens egy egyszerű <div>-vé válik (vagy más címkévé, ha a mockTagName meg lett adva), ami minden szolgáltatott gyermeket tartalmaz.

Megjegyzés:

A mockComponent() egy elavult API. Helyette a jest.mock() használatát ajánljuk.


isElement()

isElement(element)

Ha az element egy bármilyen React elem, true értéket ad vissza.


isElementOfType()

isElementOfType(
 element,
 componentClass
)

Ha az element egy bármilyen React elem, aminek a típusa componentClass, akkor true értéket ad vissza.


isDOMComponent()

isDOMComponent(instance)

Ha az instance egy DOM komponens (mint például <div>, vagy <span>), akkor true értéket ad vissza.


isCompositeComponent()

isCompositeComponent(instance)

Ha az instance egy felhasználó által definiált komponens, mint például egy osztály vagy egy függvény, akkor true értéket ad vissza.


isCompositeComponentWithType()

isCompositeComponentWithType(
 instance,
 componentClass
)

Ha az instance egy React komponens, aminek a típusa egy componentClass, akkor true értéket ad vissza.


findAllInRenderedTree()

findAllInRenderedTree(
 tree,
 test
)

Bejár minden komponenst a tree-ben (fán) és összegyűjti az összes komponenst, ahol a test(component) true. Ez így magában nem túl hasznos, inkább primitívként, más tesztelői segédeszközökben használt.


scryRenderedDOMComponentsWithClass()

scryRenderedDOMComponentsWithClass(
 tree,
 className
)

Megtalálja minden komponens DOM elemét a renderelt fában, amik DOM komponensek, és osztálynevük megegyezik a className-mel.


findRenderedDOMComponentWithClass()

findRenderedDOMComponentWithClass(
 tree,
 className
)

Mint a scryRenderedDOMComponentsWithClass(), de csak egy eredményre számít, és csak ezt az egy eredményt adja vissza, vagy egy kivételt dob, ha több egyezés is van.


scryRenderedDOMComponentsWithTag()

scryRenderedDOMComponentsWithTag(
 tree,
 tagName
)

Megtalálja minden komponens DOM elemét a renderelt fában, amik DOM komponensek, és címkenevük megegyezik a tagName-mel.


findRenderedDOMComponentWithTag()

findRenderedDOMComponentWithTag(
 tree,
 tagName
)

Mint a scryRenderedDOMComponentsWithTag(), de csak egy eredményre számít, és csak ezt az egy eredményt adja vissza, vagy egy kivételt dob, ha több egyezés is van.


scryRenderedComponentsWithType()

scryRenderedComponentsWithType(
 tree,
 componentClass
)

Megtalálja az összes komponens példányát, amik típusa megegyezik a componentClass-szal.


findRenderedComponentWithType()

findRenderedComponentWithType(
 tree,
 componentClass
)

Mint a scryRenderedComponentsWithType(), de csak egy eredményre számít, és csak ezt az egy eredményt adja vissza, vagy egy kivételt dob, ha több egyezés is van.


renderIntoDocument()

renderIntoDocument(element)

Egy React elemet renderel egy leválasztott DOM csomópontba, a dokumentumban. Ez a függvény megköveteli a DOM jelenlétét. Ez végülis ekvivalens ezzel:

const domContainer = document.createElement('div');
ReactDOM.createRoot(domContainer).render(element);

Megegyezés:

Szükséged lesz a window, window.document és a window.document.createElement globális jelenlétére a React beimportálása előtt. Máskülönben a React azt fogja hinni, hogy nem fér hozzá a DOM-hoz és olyan metódusok, mint a setState nem fognak működni.


Egyéb segédeszközök

Simulate

Simulate.{eventName}(
 element,
 [eventData]
)

Egy esemény kiküldését szimulálja egy DOM csompóponton, az opcionális eventData eseménnyel kapcsolatos adattal.

A Simulate rendelkezik egy metódussal minden eseményhez, amit a React megért.

Egy elemre kattintás

// <button ref={(node) => this.button = node}>...</button>
const node = this.button;
ReactTestUtils.Simulate.click(node);

Beviteli mező értékének megváltoztatása és az ENTER lenyomása.

// <input ref={(node) => this.textInput = node} />
const node = this.textInput;
node.value = 'zsiráf';
ReactTestUtils.Simulate.change(node);
ReactTestUtils.Simulate.keyDown(node, {key: "Enter", keyCode: 13, which: 13});

Megjegyzés

Minden eseménytulajdonságot szolgáltatnod kell, amit a komponensed használ (pl.: keyCode, which, stb…), mivel a React ezeket nem fogja neked létrehozni.


Hasznos volt ez az oldal?Az oldal szerkesztése