We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

React.Component

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

Ez az oldal egy részletes API referenciát tartalmaz a React Component osztálydefiníciójáról. Feltételezzük, hogy már tisztában vagy a React alapkoncepcióival, mint a Komponensek és Propok, valamint az Állapot és Életciklus. Ha még nem, akkor ezeket olvasd el először.

Áttekintés

Reactben egy komponenst osztályként vagy metódusként is definiálhatsz. Azok a komponensek, amiket osztályként definiáltak, több funkcionalitással rendelkeznek, amiket részletesen kifejtünk ezen az oldalon. Egy React komponens definiálásához ki kell terjesztenünk a React.Component-et:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Helló, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Az egyetlen metódus amit kötelező definiálni egy React.Component-ben, az úgynevezett render() metódus. Az összes többi függvény, amit ezen az oldalon bemutatunk, opcionális.

Erősen ellenezzük a saját alaposztály definiálását. A React komponensekben a kód újrafelhasználását elsősorban kompozíción keresztül érjük el az öröklődés helyett.

Megjegyzés:

A Reactben nem kötelező ES6 szintaxist használni. Ha inkább szeretnéd elkerülni, helyette használhatod a create-react-class modult vagy egy hasonló egyedi absztrakciót. Látogass el a React használata ES6 nélkül szekcióhoz, hogy többet megtudj erről.

A komponens életciklus

Minden egyes komponenshez több “életciklusmetódus” is tartozik, amiket felülírhatsz, hogy az életciklusa különböző pontjain tudj kódot futtatni. Ezt az életciklus diagramot használhatod puskaként. Az alábbi listában a legtöbbet használt életciklusmetódusok félkövér betűvel vannak jelölve. A többit általában csak ritkán használjuk.

Létrehozás

Ezek a metódusok a következő sorrendben hívódnak meg, amikor egy komponens létrejön és belekerül a DOM-ba:

Megjegyzés:

Ezek a metódusok elavulttá lettek minősítve és elkerülendőek új kód írásakor:

Frissítés

Egy frissítés történhet propok vagy állapot változása esetén. Ezek a metódusok a következő sorrendben hajtódnak végre egy komponens újrarenderelésekor:

Megjegyzés:

Ezek a metódusok elavulttá lettek minősítve és elkerülendőek új kód írásakor:

Leválasztás

Ez a metódus hívódik meg, amikor egy komponens eltávolítódik a DOM-ból:

Hibakezelés

Ezek a metódusok hívódnak meg, amikor hiba történik renderelés közben, egy életciklusmetódusban, vagy bármely gyermekkomponens konstruktorában.

Egyéb API-k

Minden egyes komponensnek van néhány egyéb API-ja is:

Osztálytulajdonságok

Példánytulajdonságok


Referencia

Legtöbbet használt életciklusmetódusok

Az ebben a részben található metódusok lefedik a használati esetek nagyrészét, amikkel a React komponensek írása közben találkozhatsz. Vizuális referenciaként nézd meg ezt az életcikus diagramot.

render()

render()

A render() metódus az egyetlen kötelezően implementálandó metódus egy osztálykomponensben.

Amikor meghívódik, a this.props és this.state alapján vissza kell adnia a következők valamelyikét:

 • React elemek. Általában JSX definiálja. Például mind a <div /> és a <MyComponent /> is React elemek, amik a Reactet sorrendben egy DOM csomópont és egy felhasználó által definiált komponens renderelésére utasítják.
 • Tömbök és töredékek. Ezek több elemet is vissza tudnak adni egyszerre a render függvényből. Részletekért lásd a töredékek dokumentációját.
 • Portálok. Ez egy különálló DOM alfát tud renderelni. Részletekért lásd a portálok dokumentációját.
 • Sztringek és számok. Ezek szövegként kerülnek renderelésre a DOM-ban.
 • Logikai változók vagy null. Nem renderel semmit. (Többnyire azért van, hogy segítse a return test && <Child /> mintát, ahol a test egy logikai változó.)

A render() tiszta függvény kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy nem módosítja a komponens állapotát, minden egyes híváskor ugyanazt adja vissza, és közvetlenül nem kommunikál a böngészővel.

Ha a böngészővel kell kommunikálnod, ezt a componentDidMount()-ban vagy más életciklusmetódusokban tedd meg. A render() tisztán tartása segít a komponens egyszerűbbé tételében.

Megjegyzés

A render() nem hívódik meg, ha a shouldComponentUpdate() hamisat ad vissza.


constructor()

constructor(props)

Nem kell konstruktort implementálnod a React komponensedben, ha nem inicializálod a helyi állapotot és nem bind-olsz metódusokat.

Egy React komponens konstruktora a DOM-ba helyeződés előtt hívódik meg. Egy React.Component konstruktorában először a super(props)-t kell meghívni minden más hívás előtt. Enélkül a this.props undefined értékű lesz a konstruktorban, ami hibákhoz vezethet.

A React konstruktorokat általában kétféle okból használjuk:

Nem szabad a setState()-et meghívni a constructor()-ban. Ehelyett, ha a komponensednek helyi állapotot kell használnia, rendeld hozzá a kezdő állapotot a this.state-hez közvetlenül a konstruktorban:

constructor(props) {
 super(props);
 // Ne hívd meg a this.setState()-et itt!
 this.state = { counter: 0 };
 this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
}

A konstruktor az egyetlen hely, ahol a this.state-hez közvetlenül hozzárendelhetsz egy értéket. Mindenhol máshol a this.setState()-et használd ehelyett.

Kerüld el a mellékhatások bevezetését vagy a feliratkozásokat a konstruktorban. Ezekre az esetekre inkább a componentDidMount()-ot használd.

Megjegyzés

Kerüld el a propok helyi állapotba való másolását! Ez egy gyakori hiba:

constructor(props) {
 super(props);
 // Ezt ne csináld!
 this.state = { color: props.color };
}

A probléma az, hogy ez mind felesleges (a this.props.color-t közvetlenül is tudod használni ehelyett), mind pedig hibákat generál (a color prop frissülése nem fog megjelenni a helyi állapotban).

Ezt csak akkor használd, ha direkt szeretnéd figyelmen kívül hagyni a prop frissüléseit. Ebben az esetben a propot átnevezhetjük initialColor-nak (vagyis kezdeti szín) vagy defaultColor-nak (alapszín). Ezután kényszerítheted a komponenst, hogy “újraindítsa” a belső állapotát a key megváltoztatásával, amikor szükséges.

Olvasd el a blogbejegyzésünket a származtatott állapot elkerüléséről, ha tudni szeretnéd, hogy mit csinálj, amikor úgy gondolod, hogy szükséged van az állapot propokból való származtatására.


componentDidMount()

componentDidMount()

A componentDidMount() rögtön azután hívódik meg, miután a komponens létrejött (belekerült a fába). Az inicializálás, ami DOM csomópontokat igényel, ide kerül. Ha távoli végpontból kell adatokat betöltened, ez egy jó hely a hálózati kérés elindítására.

Ez a metódus arra is jó, ha feliratozásokat kell felállítanod. Ha ezt teszed, ne felejts el leiratkozni a componentWillUnmount()-ban.

A setState()-et akár azonnal is meghívhatod a componentDidMount()-ban. Ez egy extra renderelést fog eredményezni, de ez azelőtt fog megtörténni, mielőtt a böngésző frissíti a képernyőt. Ez garantálja, hogy habár a render() kétszer fog meghívódni ebben az esetben, a felhasználó nem fogja a közbenső állapotot látni. Ezt a mintát óvatosan használd, mivel sokszor teljesítményproblémákat okoz. A legtöbb esetben ehelyett már a constructor()-ban hozzá tudod rendelni a kezdeti értéket a helyi állapothoz. Azonban szükséges lehet például dialógusok vagy címkék esetében, amik egy DOM csomópont helyzetétől vagy méretétől függenek.


componentDidUpdate()

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot)

A componentDidUpdate() rögtön egy frissítés után hívódik meg. Ez a metódus nem hívódik meg a kezdeti rendereléskor.

Ez egy jó alkalom arra, hogy változtatásokat hajts végre a DOM-on, amikor egy komponens frissült. Ez egy jó hely arra is, hogy hálózati kéréseket hajts végre, de csak akkor, ha összehasonlítod a jelenlegi propokat az előző propokkal (például nincs szükség a hálózati kérésre, ha a propok nem változtak).

componentDidUpdate(prevProps) {
 // Tipikus használat (ne felejtsd el a propokat összehasonlítani):
 if (this.props.userID !== prevProps.userID) {
  this.fetchData(this.props.userID);
 }
}

A setState()-et akár azonnal is meghívhatod a componentDidUpdate()-ben, de figyelj arra, hogy ennek egy feltételben kell elhelyezkednie, mint a fenti példában, különben egy végtelen ciklus lesz az eredmény. Ez ugyancsak okoz egy extra újrarenderelést, ami bár nem látható a felhasználó számára, de befolyásolhatja a komponens teljesítményét. Ha a helyi állapot egy részét a propból képzed le, fontold meg ehelyett a prop közvetlen használatát. Itt olvashatsz többet a hibákról, amik a propok helyi állapotba való másolásakor fordulnak elő.

Ha a komponensed implementálja a getSnapshotBeforeUpdate() életciklus metódust (ami ritka), az érték, amit visszaad, a componentDidUpdate() egy harmadik paramétereként lesz átadva. Egyébként ez a paraméter undefined értékű lesz.

Megjegyzés

A componentDidUpdate() nem lesz meghívva, ha a shouldComponentUpdate() hamisat ad vissza.


componentWillUnmount()

componentWillUnmount()

A componentWillUnmount() rögtön azután hívódik meg, hogy a komponens lecsatolódott és megsemmisült. Bármilyennemű takarítást itt végezz el, például időzítők érvénytelenítése, hálózati kérések visszavonása, vagy azon feliratkozások törlése, amik a componentDidMount()-ban lettek létrehozva.

A setState()-et soha ne hívd meg a componentWillUnmount()-ban, mivel a komponens nem fog újrarenderelődni. Ha egy komponenspéldány lecsatolódott, már nem fog újra létrejönni.


Ritkán használt életciklusmetódusok

A metódusok ebben a részben ritka használati eseteknek felelnek meg. Néha hasznosak, de a legtöbb komponensed nem fogja használni egyiket sem. A legtöbbet ezek közül ezen az életciklus diagramon láthatod, ha rákattintatsz a “Show less common lifecycles” (Mutassa a kevésbé használt életciklusmetódusokat is) jelölőnégyzetre a tetején.

shouldComponentUpdate()

shouldComponentUpdate(nextProps, nextState)

A shouldComponentUpdate()-t akkor használd, amikor a Reacttel tudatni szeretnéd, hogy a komponens kimenetét nem befolyásolja a jelenlegi állapot vagy prop változás. Az alapviselkedés az, hogy minden egyes állapotváltozáskor újrarenderelődik, és a legtöbb esetben elég erre az alapviselkedésre támaszkodni.

A shouldComponentUpdate() a renderelés előtt hívódik meg, amikor éppen új propokat vagy új helyi állapotot kap a komponens. Alapból true-t ad vissza. Ez a metódus nem hívódik meg a kezdeti rendereléskor, vagy amikor a forceUpdate() használva van.

Ez a metódus kizárólag teljesítmény-optimalizálásra használatos. Ne támaszkodj erre, ha szeretnél “meggátolni” egy renderelést, mivel ez hibákhoz vezethet. Fontold meg a beépített PureComponent használatát a kézzel írt shouldComponentUpdate() helyett. A PureComponent egy sekély összehasonlítást hajt végre a propokon és állapoton, és csökkenti az esélyét, hogy egy szükséges frissítés kimarad.

Ha biztos vagy abban, hogy kézzel szeretnéd megírni, összehasonlíthatod a this.props-ot a nextProps-szal és a this.state-et a nextState-tel, és false-ot adj vissza, ha a frissítés kihagyható. Megjegyzendő, hogy a false visszatérési érték nem fogja megakadályozni a gyermekek újrarenderelését, amikor az ő saját állapotuk változik meg.

Nem ajánlatos mély összehasonlítást végezni a JSON.stringify() használatával a shouldComponentUpdate()-ben. Ez nagyon nem hatékony és a teljesítmény rovására megy.

Jelenleg, ha a shouldComponentUpdate() false-ot ad vissza, akkor az UNSAFE_componentWillUpdate(), render(), és componentDidUpdate() metódusok nem lesznek meghívva. Elképzelhető, hogy a React a jövőben a shouldComponentUpdate()-t csak ajánlásként fogja használni, és false visszatérési érték esetében is újrarenderelheti a komponenst.


static getDerivedStateFromProps()

static getDerivedStateFromProps(props, state)

A getDerivedStateFromProps közvetlenül a renderelés előtt hajtódik végre a kezdeti renderelésnél és frissítéskor is. Az állapot módosításához egy objektumot kell visszaadnia, vagy null értéket, hogy ne módosítson semmit.

Ez a metódus csak ritka használati esetekre való, amikor a helyi állapot a propok változásaitól függ. Például hasznos lehet egy <Transition> komponens implementálására, ami összehasonlítja az előző és a következő gyermekeit, hogy eldöntse, melyiket animálja kifelé vagy befelé.

A leszármaztatott állapot beszédes kódhoz vezet, ami a komponenseidet kevésbé átláthatóvá teszi.
Győződj meg róla, hogy tisztában vagy egyszerűbb alternatívákkal is:

Ennek a metódusnak nincs hozzáférése a komponenspéldányhoz. Ha szeretnéd, újrahasználhatsz némi kódot a getDerivedStateFromProps() és a többi osztálymetódus között a propok és helyi állapot tiszta függvényeinek kiemelésével az osztálydefiníción kívülre.

Megjegyzendő, hogy ez a metódus minden egyes renderelődéskor meghívódik, októl függetlenül. Ez ellentétes az UNSAFE_componentWillReceiveProps viselkedésével, ami csak akkor hívódik meg, ha az újrarenderelődés a szülőkomponens miatt történt, és nem a helyi setState hívás által.


getSnapshotBeforeUpdate()

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState)

A getSnapshotBeforeUpdate() rögtön azelőtt hívódik meg, hogy a legutóbb renderelt kimenet el van mentve pl. a DOM-ba. Ez lehetővé teszi, hogy a komponens kiragadjon információkat a DOM-ból (pl. görgetési pozíció), mielőtt az potenciálisan megváltozna. Bármely érték, amit ez a metódus visszaad, a componentDidUpdate()-nek lesz átadva.

Ez a használati eset nem gyakori, de előfordulhat olyan felhasználói felületeken, mint például egy csevegőalkalmazás, aminek speciálisan kell kezelnie a görgetési pozíciót.

Egy pillanatfelvételi érték (vagy null) legyen a visszatérés értéke.

Például:

class ScrollingList extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.listRef = React.createRef();
 }

 getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
  // Are we adding new items to the list?
  // Capture the scroll position so we can adjust scroll later.
  if (prevProps.list.length < this.props.list.length) {
   const list = this.listRef.current;
   return list.scrollHeight - list.scrollTop;
  }
  return null;
 }

 componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
  // If we have a snapshot value, we've just added new items.
  // Adjust scroll so these new items don't push the old ones out of view.
  // (snapshot here is the value returned from getSnapshotBeforeUpdate)
  if (snapshot !== null) {
   const list = this.listRef.current;
   list.scrollTop = list.scrollHeight - snapshot;
  }
 }

 render() {
  return (
   <div ref={this.listRef}>{/* ...contents... */}</div>
  );
 }
}

A fenti példákban fontos, hogy kiolvassuk a scrollHeight értékét a getSnapshotBeforeUpdate-ben, mivel időeltolódás lehet a “renderelési” életciklus fázis (mint a render) és “elmentési” életciklus fázis (mint a getSnapshotBeforeUpdate vagy a componentDidUpdate) között.


Hibahatárok

A hibahatárok React komponensek, amik elkapják a JavaScript hibákat bárhol a komponensfában, kinaplózzák ezeket, és egy tartalék UI-t jelenítenek meg az összeomlott komponensfa helyett. A hibahatárok elkapják a hibákat renderelés közben, az életciklusmetódusokban, és a teljes gyermekkomponensfa konstruktoraiban.

Egy osztálykomponens hibahatárrá válik, ha definiálja a static getDerivedStateFromError() és/vagy a componentDidCatch() életciklus metódust. Az állapotváltoztatás ezekben az életciklusokban lehetővé teszi az alatta lévő fában történő kezeletlen JavaScript hibák elkapását és egy tartelék komponens megjelenítését.

Csak akkor használd ezeket a hibahatárokat, ha váratlan hibákat szeretnél helyreállítani; ne használd a normál működés irányítására.

További részletekért lásd a Hibakezelés React 16-ban szekciót.

Megjegyzés

A hibahatárok csak a fában alattuk lévő komponensek hibáit kapják el. Egy hibahatár nem tud elkapni egy saját magában történő hibát.

static getDerivedStateFromError()

static getDerivedStateFromError(error)

Ez az életciklusmetódus akkor hívódik meg, amikor egy hiba dobódott egy alatta lévő komponensben. Paraméterként kapja meg a dobott hibát és egy olyan értéket kell visszaadnia, ami az állapotot fogja frissíteni.

class ErrorBoundary extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { hasError: false };
 }

 static getDerivedStateFromError(error) {  // Frissíti az állapotot, hogy a következő renderelésnél a tartalék UI jelenjen meg  return { hasError: true }; }
 render() {
  if (this.state.hasError) {   // Bármilyen tartalék UI-t renderelhetsz itt   return <h1>Valami hiba történt.</h1>;  }
  return this.props.children;
 }
}

Megjegyzés

A getDerivedStateFromError() a “renderelési” fázis alatt hívódik meg, úgyhogy a mellékhatások nem megengedettek. Azokra az esetekre inkább a componentDidCatch()-t használd.


componentDidCatch()

componentDidCatch(error, info)

Ez az életciklusmetódus egy alatta lévő komponensben történt hiba dobása után hívódik meg. Két paramétert fogad:

 1. error - A dobott hiba.
 2. info - Egy objektum, amiben van egy componentStack kulcs, ami információt tartalmaz a komponensről, amelyik a hibát dobta.

A componentDidCatch() az “elmentési” fázis közben hívódik meg, úgyhogy a mellékhatások itt meg vannak engedve. Ez olyan dolgokra használható, mint például hibák naplózása:

class ErrorBoundary extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { hasError: false };
 }

 static getDerivedStateFromError(error) {
  // Frissíti az állapotot, hogy a következő renderelésnél a tartalék UI jelenjen meg
  return { hasError: true };
 }

 componentDidCatch(error, info) {  // "componentStack" példa:  //  in ComponentThatThrows (created by App)  //  in ErrorBoundary (created by App)  //  in div (created by App)  //  in App  logComponentStackToMyService(info.componentStack); }
 render() {
  if (this.state.hasError) {
   // Bármilyen tartalék UI-t renderelhetsz itt
   return <h1>Valami hiba történt.</h1>;
  }

  return this.props.children;
 }
}

A React production és fejlesztői kiadásai kis mértékben eltérően kezelik a hibákat a componentDidCatch() segítségével.

A fejlesztői kiadás esetében a hibák felbuborékoznak a window objektumig, ami azt jelenti hogy bármely window.onerror vagy window.addEventListener('error', callback) meghívás felfogja a componentDidCatch() által elkapott hibákat.

A production kiadásban ehelyett a hibák nem buborékoznak fel, ami azt jelenti, hogy bármely leszármazott hibakezelője csak azokat a hibákat fogja felfogni, amik nem lettek kifejezetten a componentDidCatch() metódussal elkapva.

Megjegyzés

Hiba esetén renderelhetsz egy tartelék UI-t a componentDidCatch()-ben a setState meghívásával, de ez egy jövőbeli kiadásban ez elavulttá válik. Ehelyett használd a static getDerivedStateFromError()-t a tartalék UI renderelésére.


Elavult életciklusmetódusok

Az alábbi életciklusmetódusok “elavulttá” váltak. Még mindig működnek, de új kódban már nem ajánljuk a használatát. Ebben a blogbejegyzésben többet megtudhatsz az elavult életciklusmetódusok lecseréléséről.

UNSAFE_componentWillMount()

UNSAFE_componentWillMount()

Megjegyzés

Ezt az életciklust előzőleg componentWillMount-nak hívták. Ez a név a 17-es verzióig működni fog. Használd a rename-unsafe-lifecycles kódmódosítót, hogy automatikusan frissítsd a komponenseidet.

UNSAFE_componentWillMount() közvetlenül a betöltés előtt hívódik meg. Ez a render() előtt van, így a setState() szinkron hívása ebben a metódusban nem fog extra renderelést előidézni. Mi általában a constructor()-t ajánljuk az állapot inicializálására.

Kerüld el a mellékhatások vagy feliratkozások bevezetését ebben a metódusban. Azokra az esetekre inkább a componentDidMount()-ot használd.

Ez az egyetlen életciklusmetódus ami meghívódik a szerveren rendereléskor.


UNSAFE_componentWillReceiveProps()

UNSAFE_componentWillReceiveProps(nextProps)

Megjegyzés

Ezt az életciklust előzőleg componentWillReceiveProps-nak hívták. Ez a név a 17-es verzióig működni fog. Használd a rename-unsafe-lifecycles kódmódosítót, hogy automatikusan frissítsd a komponenseidet.

Megjegyzés:

Ennek az életciklusmetódusnak a használata gyakran vezet hibákhoz és inkonzisztenciákhoz

A többi használati esetben kövesd az ajánlásokat, amik ebben a származtatott állapotról szóló blogbejegyzésben találhatóak.

Az UNSAFE_componentWillReceiveProps() azelőtt hívódik meg, mielőtt egy betöltött komponens új propokat kapna. Ha meg kell változtatnod az állapotot a propok változásának hatására, (például, újrainicializálás), összehasonlíthatod a this.props-ot a nextProps-szal és állapotot változtathatsz a this.setState()-tel ebben a metódusban.

Megjegyzendő, hogy ha egy szülő komponens miatt renderelődik újra a komponensed, ez a metódus meghívódik akkor is, ha a propok nem változtak. Hasonlítsd össze a jelenlegi és következő értékeket, ha csak a változásokat akarod lekezelni.

A React nem hívja meg az UNSAFE_componentWillReceiveProps()-t a kezdeti prop értékekkel a betöltés közben. Csak akkor hívja meg ezt a metódust, ha a komponens néhány propja frissülhet. A this.setState() meghívása általában nem idézi elő az UNSAFE_componentWillReceiveProps() meghívását.


UNSAFE_componentWillUpdate()

UNSAFE_componentWillUpdate(nextProps, nextState)

Mejegyzés

Ezt az életciklust előzőleg componentWillUpdate-nek hívták. Ez a név a 17-es verzióig működni fog. Használd a rename-unsafe-lifecycles kódmódosítót, hogy automatikusan frissítsd a komponenseidet.

Az UNSAFE_componentWillUpdate() közvetlenül renderelés előtt hívódik meg, amikor új propok és állapotok kerülnek fogadásra. Ez egy jó lehetőség arra, hogy előkészítést végezzünk el egy frissítés előtt. Ez a metódus nem hívódik meg a kezdeti rendereléskor.

Megjegyzendő, hogy itt nem hívhatod meg a this.setState()-et; valamint bármi mást sem (pl. kezdeményezni egy Redux műveletet), ami egy frissítést kezdeményezne a React komponensben a UNSAFE_componentWillUpdate() visszatérése előtt.

Általában ez a metódus kicserélhető a componentDidUpdate()-tel. Ha ebben a metódusban a DOM-ból olvastál ki (pl. a görgetési pozíció elmentése), ezt a logikát áthelyezheted a getSnapshotBeforeUpdate()-be.

Megjegyzés

A UNSAFE_componentWillUpdate() nem hívódik meg, ha a shouldComponentUpdate() hamisat ad vissza.


Egyéb API-k

A fenti életciklusmetódusokkal ellentétben (amiket a React hív meg neked), a következő metódusokat te magad hívhatod meg a komponenseidből.

Csak ez a kettő van: setState() és forceUpdate().

setState()

setState(updater[, callback])

A setState() egy várakozási sorba helyezi a komponens állapotának változásait és utasítja a Reactet, hogy ez a komponens a gyermekeivel együtt újrarendereljen az új állapottal. Ez az elsődleges metódus a kezelői felület frissítéséhez az eseménykezelők és szerver általi válasz hatására.

Gondolj a setState()-re mint kérés, egy azonnali parancs helyett a komponens frissítésére. A jobb észlelt teljesítmény érdekében a React dönthet úgy, hogy késlelteti a végrehajtást, és aztán több komponenst is egyszerre frissít. A React nem garantálja, hogy az állapotfrissítések azonnal megtörténnek.

A setState() nem mindig frissíti rögtön a komponenst. Lehet, hogy összevonja más frissítésekkel, vagy késlelteti a frissítést. Emiatt a this.state kiolvasása rögtön a setState() meghívása után egy potenciális buktató. Ehelyett használd a componentDidUpdate-t vagy a setState callbackjét (setState(updater, callback)), ezek közül bármelyik garantáltan lefut egy frissítés megtörténte után. Ha az állapotot egy előző állapot alapján kell beállítanod, olvass az updater argumentumról alább.

A setState() mindig újrarendereléshez vezet, kivéve, ha a shouldComponentUpdate() false-ot ad vissza. Ha megváltoztatható objektumokat használsz és nem lehet implementálni feltételes renderelő logikát a shouldComponentUpdate()-ben, a felesleges renderelések elkerülése érdekében a setState()-et csak akkor hívd meg, ha az új állapot különbözik az előzőtől.

Az első argumentum egy updater függvény az alábbi szignatúrával:

(state, props) => stateChange

A state egy referencia a komponens állapotára a frissítés idejében. Ezt nem szabad közvetlenül módosítani. Ehelyett a változásokat reprezentáld egy új objektumban a state és props alapján. Például tegyük fel, hogy meg akarjuk növelni egy állapotváltozó értéket props.step-pel:

this.setState((state, props) => {
 return {counter: state.counter + props.step};
});

Mind state és props értéke, amit a frissítőfüggvény (updater) által kaptunk, garantáltan friss lesz. A frissítőfüggvény kimenete a state-tel kerül sekélyen összefésülésre.

A setState() második paramétere egy opcionális callback függvény, ami akkor lesz meghívva, amikor a setState lefutott és a komponens újrarenderelt. Mi általában hasonló logikához a componentDidUpdate()-et ajánljuk ehelyett.

A setState() első argumentuma függvény helyett lehet objektum is:

setState(stateChange[, callback])

Ez a stateChange egy sekély összefésülését végzi el az új állapotba, pl., amikor egy kosár elemeinek számát változtatod meg:

this.setState({quantity: 2})

A setState() ezen formája aszinkron, és az egy ciklus alatt bekövetkező hívások összevonódhatnak. Például, ha egy elem értéket többször is megnöveled egy cikluson belül, az ezzel lesz ekvivalens:

Object.assign(
 previousState,
 {quantity: state.quantity + 1},
 {quantity: state.quantity + 1},
 ...
)

Az ugyanabban a ciklusban lévő egymás utáni hívások felülírják egymást, így az elem értéke csak egyszer lesz megnövelve. Ha a következő állapot a jelenlegi állapotra épül, a frissítőfüggvény használatát javasoljuk ehelyett:

this.setState((state) => {
 return {quantity: state.quantity + 1};
});

További részletekért lásd:


forceUpdate()

component.forceUpdate(callback)

Alapesetben, amikor a komponensed állapota vagy propjai változnak, a komponensed újrarenderelődik. Ha a render() metódusod valami más adattól is függ, utasíthatod a Reactet az újrarenderelésre a forceUpdate() meghívásával.

A forceUpdate() meghívása a render() hívását fogja előidézni a komponensben, kihagyva a shouldComponentUpdate()-t. Ez ugyanakkor előidézi a normális életciklusmetódusok meghívását a gyermekkomponensekben a shouldComponentUpdate()-tel együtt. Viszont a React ugyanúgy csak akkor frissíti a DOM-ot, ha változás történt.

Általában elkerülendő a forceUpdate() használata és csak a this.props és this.state-ből olvass a render()-ben.


Osztálytulajdonságok

defaultProps

A defaultProps-ot egy a komponensen lévő tulajdonságként tudjuk definiálni, a propok alapértékeinek beállításához az osztályon. Ez az undefined értékű propoknál használatos, a null értékűeknél nem. Például:

class CustomButton extends React.Component {
 // ...
}

CustomButton.defaultProps = {
 color: 'blue'
};

Ha a props.color nincs megadva, az alapértéke 'blue' lesz:

 render() {
  return <CustomButton /> ; // A props.color blue-ra lesz állítva
 }

Ha a props.color értéke null, null is marad:

 render() {
  return <CustomButton color={null} /> ; // A props.color értéke null marad
 }

displayName

A displayName szöveg hibakeresésnél használatos. Általában ezt nem kell explicit módon beállítanod, mivel ez az a függvény vagy osztály nevéből van kikövetkeztetve, amelyik definiálja a komponenst. Ezt lehet, hogy be akarod állítani, ha expliciten szeretnél egy másik nevet megjeleníteni hibakeresés miatt, vagy amikor egy magasabb rendű komponenst hozol létre, lásd a Csomagold be a megjelenítési nevet a könnyebb hibakeresés érdekében szekciót a részletekért.


Példánytulajdonságok

props

A this.props a propokat tartalmazza, amik ennek a komponensnek a meghívója által lettek definiálva. Lásd a Komponensek és Propok szekciót a propok bemutatásához.

A this.props.children egy speciális prop, ami általában a JSX kifejezés gyermekcímkéi által van meghatározva a szülő címke helyett.

state

Az állapot komponensspecifikus adatot tartalmaz, ami idővel változhat. Az állapot felhasználó által definiált, és egyszerű JavaScript objektumnak kell lennie.

Ha egy érték nincs rendereléshez vagy adatáramláshoz használva (például egy időzítő azonosítója), nem kell az állapotba tenned. Az ilyen értékeket mezőkként definiálhatod a komponenspéldányon.

Lásd az Állapot és Életciklus leírást további információkért az állapotról.

Soha ne változtasd meg a this.state-et közvetlenül, mivel a setState() hívás lehet, hogy megváltoztatja ezt később. Tekintsd a this.state-et úgy, mintha megváltoztathatatlan lenne.

Hasznos volt ez az oldal?Az oldal szerkesztése