We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Tesztrenderelő

Importálás

import TestRenderer from 'react-test-renderer'; // ES6
const TestRenderer = require('react-test-renderer'); // ES5 npm-mel

Áttekintés

Ez a csomag egy React renderelőt nyújt, ami React komponensek, tiszta JavaScript objektumokként való renderelését teszi lehetővé, a DOM és natív mobilkörnyezetek nélkül.

Alapjában véve, ez a csomag a platform nézethierarchiájáról (ami hasonló a DOM fához) való pillanatképek készítését teszi egyszerűbbé, amiket egy React DOM, vagy React Native komponens renderel böngésző, vagy jsdom használata nélkül.

Példa:

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

function Link(props) {
 return <a href={props.page}>{props.children}</a>;
}

const testRenderer = TestRenderer.create(
 <Link page="https://www.facebook.com/">Facebook</Link>
);

console.log(testRenderer.toJSON());
// { type: 'a',
//  props: { href: 'https://www.facebook.com/' },
//  children: [ 'Facebook' ] }

Használhatod a Jest pillanatkép-tesztelő funkcióját a JSON fa automatikus fájlba való kimentéséhez, és hogy le tudd ellenőrizni, hogy a tesztjeid megváltoztak-e: Itt tanulhatsz róla többet.

A kimenetet be is tudod járni, hogy konkrét csomópontokhoz tudj állításokat írni.

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <SubComponent foo="bar" />
   <p className="my">Helló</p>
  </div>
 )
}

function SubComponent() {
 return (
  <p className="sub">Al</p>
 );
}

const testRenderer = TestRenderer.create(<MyComponent />);
const testInstance = testRenderer.root;

expect(testInstance.findByType(SubComponent).props.foo).toBe('bar');
expect(testInstance.findByProps({className: "sub"}).children).toEqual(['Al']);

TestRenderer

TestRenderer példány

TestInstance

Referencia

TestRenderer.create()

TestRenderer.create(element, options);

Egy TestRenderer példányt készít az átadott React elemmel. Nem a valós DOM-ot használja, de így is kirendereli a teljes komponensfát a memóriába, hogy állításokat tudj róla írni. Egy TestRenderer példányt ad vissza.

TestRenderer.act()

TestRenderer.act(callback);

Hasonló a react-dom/test-utils csomag act() segédmetódusához, a TestRenderer.act előkészít egy komponenst az állítások írásához. Használd az act() ezen verzióját a TestRenderer.create és testRenderer.update hívások becsomagolásához.

import {create, act} from 'react-test-renderer';
import App from './app.js'; // A tesztelendő komponens

// rendereld a komponenst
let root; 
act(() => {
 root = create(<App value={1}/>)
});

// írj állításokat a gyökérhez
expect(root.toJSON()).toMatchSnapshot();

// frissítsd néhány eltérő proppal
act(() => {
 root.update(<App value={2}/>);
})

// írj állításokat a gyökérhez
expect(root.toJSON()).toMatchSnapshot();

testRenderer.toJSON()

testRenderer.toJSON()

Egy, a renderelt fát képviselő objektumot ad vissza. Ez a fa csak platformspecifikus csomópontokat és azok propjait tartalmazza, mint a <div>, vagy <View>, a felhasználó által írt komponenseket viszont nem. Ez jól jön pillanatkép-teszteléskor.

testRenderer.toTree()

testRenderer.toTree()

Egy, a renderelt fát képviselő objektumot ad vissza. A reprezentáció részletesebb, mint amit a toJSON() ad vissza, és a felhasználó által írt komponenseket is tartalmazza. Valószínűleg erre a metódusra nem lesz szükséged, kivéve ha a saját állítási könyvtáradat írod a tesztrenderelőre építve.

testRenderer.update()

testRenderer.update(element)

Újrarendereli a memóriában lévő fát egy új gyökérelemmel. Ez egy React frissítést szimulál a gyökéren. Ha az új elemnek ugyanaz a típusa és kulcsa mint az előzőnek, a fa frissítve lesz; máskülönben egy új fa lesz létrehozva.

testRenderer.unmount()

testRenderer.unmount()

Leválaszt egy memóriában lévő fát, a megfelelő életciklus-események meghívásával.

testRenderer.getInstance()

testRenderer.getInstance()

Ha elérhető, egy, a gyökérelemhez tartózó példányt ad vissza. Ha a gyökérelem egy függvénykomponens, ez nem fog működni, mivel a függvényeknek nincsenek példányaik.

testRenderer.root

testRenderer.root

A gyökér “tesztpéldány” objektumát adja vissza, ami hasznos a fában lévő specifikus csomópontokhoz való állítások írásához. Mélyebben lévő “tesztpéldányok” megtalálásához is használhatod.

testInstance.find()

testInstance.find(test)

Megtalálja azt az egyetlen leszármazott tesztpéldányt, ami esetében a test(testInstance) true értéket ad vissza. Egy hibát dob, ha a test(testInstance) nem csak egy tesztpéldány esetén ad vissza true értéket.

testInstance.findByType()

testInstance.findByType(type)

Megtalálja azt az egyetlen leszármazott tesztpéldányt, aminek a típusa megegyezik a megadott type-pal. Egy hibát dob, ha nem csak egy tesztpéldány létezik a megadott type típussal.

testInstance.findByProps()

testInstance.findByProps(props)

Megtalálja azt az egyetlen leszármazott tesztpéldányt, aminek a propjai megegyeznek a megadott props-szal. Egy hibát dob, ha nem csak egy tesztpéldány létezik a megadott props propokkal.

testInstance.findAll()

testInstance.findAll(test)

Megtalálja az összes tesztpéldányt, aminél a test(testInstance) true értéket ad vissza.

testInstance.findAllByType()

testInstance.findAllByType(type)

Megtalálja az összes tesztpéldányt, ahol a típus megegyezik a megadott type-val.

testInstance.findAllByProps()

testInstance.findAllByProps(props)

Megtalálja az összes tesztpéldányt, ahol a propok megegyeznek a megadott props-szal.

testInstance.instance

testInstance.instance

Ennek a tesztpéldánynak megfelelő komponenspéldány. Csak osztálykomponenseknél elérhető, mivel függvénykomponenseknek nincsenek példányai. Az adott komponens this értékével egyezik meg.

testInstance.type

testInstance.type

Ennek a tesztpéldánynak megfelelő komponenstípus. Például, a <Button/> komponens típusa Button.

testInstance.props

testInstance.props

Ennek a tesztpéldánynak megfelelő propok. Például, a <Button size="small" /> propjai {size: 'small'}.

testInstance.parent

testInstance.parent

Ennek a tesztpéldánynak a szülő tesztpéldánya.

testInstance.children

testInstance.children

Ennek a tesztpéldánynak a gyermek tesztpéldányai.

Ötletek

Opcióként átadhatod a createNodeMock függvényt a TestRenderer.create-nek, ami lehetőséget ad egyedi, hamis refek használatához. A createNodeMock a jelenlegi elemet fogadja, és egy hamis refobjektumot kell, hogy visszaadjon. Ez hasznos, amikor egy reftől függő komponenst tesztelsz.

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.input = null;
 }
 componentDidMount() {
  this.input.focus();
 }
 render() {
  return <input type="text" ref={el => this.input = el} />
 }
}

let focused = false;
TestRenderer.create(
 <MyComponent />,
 {
  createNodeMock: (element) => {
   if (element.type === 'input') {
    // készíts egy hamis focus függvényt
    return {
     focus: () => {
      focused = true;
     }
    };
   }
   return null;
  }
 }
);
expect(focused).toBe(true);
Hasznos volt ez az oldal?Az oldal szerkesztése